Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea răbdării… De mare ajutor în momente de cumpănă!

Rugăciune către Dumnezeu – Potrivit sfinților părinți, fiecare dintre noi are o cruce de dus, pe care trebuie să o poarte cu blândețe și multă răbdare.

Pentru că, așa cum frumos a sus sfântul Antonie, “(…) de vreme ce şi drepţii au avut în viaţa aceasta multe necazuri, noi, păcătoşii, cu atât mai mult trebuie să le răbdăm pe toate”.

Loading...

Rugăciune către Dumnezeu – Iată ce rugăciune trebuie să spuneți pentru a dobândi răbdare.

De mare ajutor în momentele de cumpănă…

“Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat pri­go­ni­rile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mântuirea noastră, Cel ce ai spus că “prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-mi mie, păcătosului, milele Tale cele bogate şi dăruieşte-mi du­hul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobân­deas­că alinare.

Vezi deznădejdea care mă ispiteşte, vezi încer­carea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit de păcate şi pregătit să-Ţi slujesc în toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc Numele Tău cel sfânt, cântând împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!

Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa? Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea! Domnul este în­ tărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. Domnul este ajutorul meu şi voi nădăjdui întru El: Apă­ră­to­rul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu.

Amin”.

CITESTE SI O rugăciune cu mare putere… Rugăciunea eliberării a părintelui Arsenie Boca!

Atunci când deznădejdea pune stăpânire pe sufletul nostru, trebuie să parcurgem o cale foarte grea pentru a ieși din această stare. Pentru că, așa cum spun sfinții părinții, doar din necredință, deznădăjduim. Nimeni nu are vreme de pierdut atunci când trece prin probleme și supărări, tocmai de aceea nu trebuie să uite că rugăciunea îi este salvarea. O rugăciune cu mare putere este rugăciunea eliberării a părintelui Arsenie Boca.

Rugăciunea eliberării – De mare ajutor în cele mai grele momente ale vieții

“Doamne, Tu ești mare, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Tatăl, Pe Tine Te rugăm, prin mijlocirea Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit, de neliniște, de tristețe și de obsesii.

Rugăciunea eliberării – Te rugăm, izbăvește-ne Doamne!

De ură, de desfrânare și de invidie. Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! De gelozie, de mânie și de frică. Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! De gândul sinuciderii ori al avortului. Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! De orice formă de destrăbălare. Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! De farmece și de vrăjitorie. Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! De destrămarea familiei și de orice rău ascuns,

Te rugăm, izbăvește-ne Doamne! Tu, Doamne, care ai spus: „Pacea Mea o las vouă, pacea Mea dau vouă!”, dăruiește-ne prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, eliberarea de orice formă a răului .i bucuria veșnică, întru împărăția Ta

Amin!”.

Loading...