Aveți nevoie de alinare la vreme de necaz și nevoi? Citiți cu tot sufletul rugăciunea către Sfânta Treime, a cărei putere este imensă.

Aveți nevoie de alinare la vreme de necaz și nevoi? Citiți cu tot sufletul rugăciunea către Sfânta Treime, a cărei putere este imensă.

IATĂ MAI JOS ȘI TEXTUL RUGĂCIUNII!

Loading...

“Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Ție pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoșilor și nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naște noi în lume le-ai rânduit, și pentru toate cele ce ne dai fiecăruia din noi în toate zilele și pentru cele ce ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor?

Deci se cuvenea pentru atâtea binefaceri și îndurări, să mulțumim Ție nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind și împlinind poruncile Tale; iar noi cu patimile noastre și cu obiceiurile cele rele în nenumărate păcate și fărădelegi ne-am aruncat…

Pentru această, că cei ce suntem întinați, nu numai că nu îndrăznim a ne arată înaintea preasfintei feței Tale celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chemă, de nu ai fi binevoit Însuți Tu spre a noastră mângâiere a ne vești nouă; că pe cei drepți și curați iubești, iar pe păcătoșii care se pocăiesc îi mântuiești și cu milostivire îi primești.

Deci, caută, o Dumnezeiască Treime, din înălțarea sfintei slavei Tale asupra noastră, mult păcătoșilor; și bunăvoință noastră în loc de fapte bune o primește, și ne da nouă duhul pocăinței celei adevărate; că, urând tot păcatul, întru cuvioșie și dreptate până la sfârșitul vieții noastre să petrecem, făcând voia Ta cea sfântă și slăvind cu cuget curăț și cu fapte bune preadulcele și preaîncuviințat numele Tău”.

Loading...